VELA

sailing_e0.gif (27302 bytes) TERMS

GENERAL TERMS

Sailboat - el velero Sailboard - la plancha de windsurf
Mast - el mástil Mainsail - la vela major
Jib - el foque Tiller - la caña del timón
Rudder - la pala del timón Centerboard - la orza de quilla
Cockpit - la bañera Hull - el casco
Bow - la proa Stern - la popa
Cleat - la escotera Boom - el botalón

Return to Sports Page