Old MacDonald had a farm (in Espaņa)
Ee i ee i o

And on this farm (in Espaņa) he had a caballo

With a hiiiii hiiiii here

and a hiiiii hiiiii there

Page 1

Return